Emiky × Vipper × Mabudar Banger × SP × Mingo - umamakekho